رویداد ها

20آذر
ثبت رسمی تاسیس انجمن
ثبت رسمی تاسیس انجمن

تاسیس انجمن دانش آموختگان استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان در تاریخ 1400/9/1 با شماره 52619 و شناسه ملی 14010533470 با استناد به مجوز وزارت کشور به ثبت رسید.

9 مرداد
جلسه تأسیس انجمن
جلسه تأسیس انجمن

جلسه تأسیس سمن انجمن دانش آموختگان سمپاد و دانش پژوهان جوان، روز شنبه 1400/05/09 ، ساعت 17 تا 19 با حضور اعضای موسس در مکان خیریه کافل، دفتر زنده یاد دکتر اژه ای، پدر معنوی سمپاد برگزار میشود.

8 تیر
فراخوان طراحی لوگو انجمن
فراخوان طراحی لوگو انجمن

انجمن دانش آموختگان سمپاد و دانش پژوهان جوان برای تهیه لوگوی خود، قصد دارد مسابقه ای طراحی لوگو برگزار کند.

نسخه قابل چاپ