دسترسی سریع

8 تیر
فراخوان طراحی لوگو انجمن

فراخوان طراحی لوگو انجمن

دانش آموختگان استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان

انجمن دانش آموختگان سمپاد و دانش پژوهان جوان برای تهیه لوگوی خود، قصد دارد مسابقه ای طراحی لوگو برگزار کند.

انجمن دانش آموختگان سمپاد و دانش پژوهان جوان برای تهیه لوگوی خود، قصد دارد مسابقه ای طراحی لوگو برگزار کند.
ازعلاقمندان و صاحب نظران دعوت میشود لوگو های پیشنهادی خود را جهت انجمن دانش آموختگان سمپاد و دانش پژوهان جوان را تا تاریخ 1400/10/01 به ادرس ایمیل sampadalumniclub@gmail.com ارسال نمایند.
 
امتیاز دهی